Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 26 2016

23:05
naelienn
23:01
Był koniec sierpnia. Nocami hukały sowy, a nietoperze krążyły bezszelestnie nad domem. Las pełen był szumu, morze - niepokoju. W powietrzu było oczekiwanie i smutek, a księżyc wschodził wielki i złoty. Muminek zawsze najbardziej lubił ostatnie tygodnie lata, ale nigdy dokładnie nie wiedział, dlaczego. Szum wiatru i morza był inny niż zwykle, czuło się w powietrzu odmianę, drzewa stały, jakby na coś czekając. "Tak mi się zdaje, że zdarzy się coś nadzwyczajnego" - pomyślał Muminek.
— Tove Jansson, "W Dolinie Muminków", tłumaczenie: Teresa Chłapowska
Reposted fromhormeza hormeza viaxvou xvou
naelienn
22:56
8489 4d5d
Reposted fromdavid-tennant david-tennant
naelienn
22:55
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaoopsiak oopsiak
naelienn
22:54
8730 9daf 500
Reposted fromtishka tishka viaoopsiak oopsiak
naelienn
22:49
1856 6305 500

August 23 2016

naelienn
21:01
3477 3cb9
Reposted fromboniuchna boniuchna viacolorful colorful
naelienn
20:50
2897 0c9f
Reposted fromliczbapi liczbapi viagosialap gosialap
naelienn
20:44
9000 914e 500
Reposted fromfungi fungi viaandrewmyles andrewmyles
naelienn
20:43
3169 6988
Reposted frome-punc e-punc vianoisetales noisetales
naelienn
20:42
naelienn
20:41
naelienn
20:37
Reposted fromKrebs Krebs viaandrewmyles andrewmyles
naelienn
20:34
9442 618e 500
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viakrzysk krzysk
naelienn
20:32
0088 5a0f 500
Reposted fromcontroversial controversial viasoadysta soadysta
20:32
naelienn
20:32
Reposted fromtfu tfu viasoadysta soadysta
naelienn
20:31
0440 1fa8 500
Reposted frommrsmuffincrunch mrsmuffincrunch viasoadysta soadysta
naelienn
17:52
4317 4fd1 500

August 22 2016

naelienn
21:30
1144 8207
Reposted fromrol rol viasusannenueckel susannenueckel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl